Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda september 2017

Nyfiken på Lena Egelin, lagman på Solna tingsrätt

Jag har valt att bli chef inom rättsväsendet därför att det känns angeläget att kunna arbeta inom ett verksamhetsområde som hanterar viktiga frågor för enskilda individer, företag och inte minst bevarandet av vår demokrati. 

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Världens bästa jobb.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jag kände ingen tvekan när jag fick möjligheten att vara med och påverka en verksamhet genom att leda en grupp medarbetare. 

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Jag tror att en ledare måste ha stor självinsikt och ständigt arbeta med att först förstå sig själv, sina brister och tillkortakommanden för att sedan kunna leda andra. God självkontroll är en viktig ingrediens. Förmågan att delegera och lita på sina medarbetare tror jag är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap. Det krävs också en stor portion nyfikenhet och ett stort intresse för andra människor för att skapa en god ledare.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Det är viktigt att inte vara för snabb utan att ta sig tid för att få del av andras tankar och argument innan beslut fattas.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det ger en enstående möjlighet att kunna genomföra idéer som man tror på.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
För mig har det varit avgörande att ha kloka förebilder och mentorer.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Förmågan till återhämtning har blivit allt viktigare ju snabbare takten i samhället kommit att bli. Jag återhämtar mig genom att omge mig med min familj och andra goda vänner. Jag älskar att resa. Att skapa något med händerna är också en passion.

Vilken är din favoritapp?
Waze, den är ett fantastiskt hjälpmedel i trafiken. Alla som använder appen bidrar till dess funktionalitet, vilket tilltalar mig.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Det som känns mest angeläget är att vi får möjligheter att på ett bra sätt digitalisera domstolarna ytterligare.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Livet går fort, du har tid att gå på dina barns skolavslutningar.