Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda september 2018

Nyfiken på Maria-Pia Hope
Advokat, managing partner på Vinge

Jag har valt att bli chef på advokatbyrå därför att jag är övertygad om att även advokatverksamhet, i vart fall på större byrå, kräver ett professionellt ledarskap. Det är en rolig och spännande roll eftersom vi agerar i näringslivets mittpunkt, och jag har förmånen att arbeta tillsammans med oerhört drivna och engagerade kollegor.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Legally Blonde

Maria-Pia Hope

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Nej, jag har nog alltid drivits av nyfikenhet och en vilja att testa nya saker.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Det beror på vilken verksamhet man leder, och förutsättningarna för den. Att vara lyhörd och inlyssnande och att samtidigt förmå fatta beslut är dock rätt allmängiltigt. Likaså förmåga att bygga bra team och att faktiskt implementera de beslut som man är med och fattar.   

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Mycket, och att det viktiga är hur man hanterar dem och det man tar med sig. Alla begår ju misstag.

Varför rekommenderar du chefskap?
Därför att det är både roligt och viktigt att inte bara sitta på läktaren, utan att ge sig in på arenan. Det är roligt därför att det är utvecklande både på ett professionellt och personligt plan, och viktigt därför att chefskap behövs, inte minst i vår snabbrörliga och ganska otydliga tid.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Förebilder är viktiga, liksom bra utbildning och coachning. Jag tycker att kvinnliga chefer har ett särskilt ansvar att bana väg för kvinnor i yngre generationer.

Hur gör du för att ladda batterierna? 
Jag byter gärna miljö och reser långt bort från Sverige. Ju mindre jag från början vet om landet desto bättre – även om mina tonårsbarn numera har rätt stor inverkan på destinationsvalet. 

Vilken är din favoritapp?
SR Play, diverse tidningsappar och meditationsappen Insight Timer.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Att förbli relevant för nya generationer medarbetare och klienter. Vi advokatbyråer behöver vara lyhörda och förändringsbenägna och aldrig tappa fart.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Inse att karriären är lång, att du bör göra saker när tiden är rätt för dig och att du själv inte sällan kan förändra det som kanske är mindre bra i ett jobb om du bestämmer dig för det.