Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda september 2019

Nyfiken på Eva-Maj Mühlenbock, advokat och delägare i Cirio Advokatbyrå.

Jag har valt att arbeta som delägare på en stor advokatbyrå därför att advokatyrket är det mest intressanta och givande arbete jag kan tänka mig. Att som delägare också få vara med och bestämma inriktning och strategi för hela byrån är en extra bonus.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Våga säga ja!”

Eva-Maj Mühlenbock

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Jag blev erbjuden delägarskap samma år som jag och Gunnar fick vårt första barn, 1991. Att i den situationen våga säga ja är det bästa beslut jag tagit. Varför jag skriver våga är för att jag var osäker på att den rollen skulle gå att förena med ett litet barn. Jag funderade på om jag skulle avvakta något eller några år. Jag blev dock sporrad av min dåvarande chef Lars-Henrik Tisell och det är ett beslut jag aldrig ångrat.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Att vara närvarande, kunna lyssna och att tycka om människor. Jag lärde mig en gång att en bra chef inte är feg och inte heller lat. Det håller jag med om.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
En förmåga att leva i nuet. Ofta ältar vi våra misstag på ett inte konstruktivt sätt, detta i kombination med att alltid planera ”nästa vecka”.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det är fantastiskt att få vara med och påverka en verksamhet som består av kollegor du tycker om och inspireras av och att också kunna påverka vilka klienter du arbetar med. Jag har idag förmånen att fortfarande arbeta med klienter som jag lärde känna i mitten av åttiotalet. Det finns inget mer tillfredsställande än att känna att du återigen får förtroendet från en klient och känna att du verkligen kan bidra och göra nytta hos den klienten.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att vilja bli delägare på advokatbyråer?
Vi måste vara tydliga med att förmedla vilket fantastiskt yrke advokatyrket är. Advokatbyråerna måste också visa att hårt arbete pågår för att göra byråerna till moderna arbetsplatser. Detta inkluderar arbetsmiljöfrågor.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag är duktig på att inte göra någonting alls.

Vilken är din favoritapp?
Alla nyhetsappar.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Hur vi säkrar att kunna vara den mest attraktiva arbetsplatsen så att även framtidens stjärnor vill bli advokater. AI och hållbarhetsfrågor kommer att påverka framtidens sätt att arbeta.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Älta inte en massa saker, gå vidare.