Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda september 2020

Nyfiken på Clea Sangborn, advokat, delägare på Försvarsadvokaterna i Stockholm

Jag har valt att bli chef på advokatbyrå därför att jag blev tillfrågad. Jag är inte chef i vanlig bemärkelse, skulle jag säga. Eftersom vi är fem delägare så delar vi ansvaret att leda vår advokatbyrå. Vi tycker nog själva att vi kompletterar varandra som chefer. Vår strävan är att vara tydliga med byråns mål.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: ”Allt detta tvivel”.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Det var helt naturligt att tacka ja till att bli delägare och att då vara med och dela ledarskapet. 

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Jag tycker det är viktigt att vara tydlig.  Att leda verksamheten så att både delägare och anställda trivs på arbetsplatsen och tycker om att komma till jobbet, är för närvarande det jag tycker är mest betydelsefullt.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Att hålla fokus på vad som i långa loppet är viktigt för mig i yrkeslivet och privat. Att få ekvationen privatliv och arbetsliv att gå ihop. Det är den enda långsiktiga lösningen.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det är avgörande för dynamiken på arbetsplatserna att både män och kvinnor är chefer. Att tillåta ett kvinnligt sätt att uttrycka sig och vara kan förhoppningsvis främjas av att det finns kvinnliga chefer. För att ta till vara kvinnors kompetens så måste vi lyssna på vad som sägs, inte hur det sägs. Unga kvinnors förträfflighet kan skuggas av viss osäkerhet att ta plats i rummet. Jag tänker att viss mjukhet i lyssnandet kan behövas. Det är jag rätt dålig på själv. 

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Höga chefer ska hinna tänka, om cheferna har en rimlig arbetsbörda med medarbetare som kan verkställa och delta i processer av förändring så kommer vi se lika många kvinnor som män på chefsposterna.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Jag har alltid tyckt om att träna. Jag är instruktör i yoga några gånger i veckan, en sysselsättning som gör att jag i vart fall inte under de passen funderar över vad jag borde göra på jobbet. 

Vilka är dina favoritappar?
Klarna, Spotify och Swish. 

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch
Advokatetik