Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens Hilda september 2022

Nyfiken på Agneta Johansson, generalsekreterare för ILAC till och med den 30 september 2022. ILAC är en organisation som arbetar med att stärka de rättsliga institutionerna i olika länder.

Jag har valt att bli chef för ILAC därför att ett fungerande rättssystem är grunden i ett demokratiskt samhälle och nödvändigt för att alla människors lika värde och rättigheter ska kunna upprätthållas. Som chef på ILAC vill jag bidra till det.

Agneta Johansson

Hur tror du att du uppfattas som ledare?

Jag hoppas jag uppfattas som en stöttande och flexibel ledare som litar på mina medarbetares egen drivkraft och förmåga. Men som ändå finns som stöd om det behövs.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.

Jag har jobbat många år i olika internationella organisationer och i länder som drabbats av krig och konflikter. Att se hur mycket man kan åstadkomma med små medel och under svåra omständigheter har naturligtvis påverkat mig som människa och säkert också hur jag är som chef.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?

I internationella sammanhang behöver vi fortfarande fler kvinnor högre upp i hierarkierna. Idag finns många erfarna och kompetenta kvinnor som kan åta sig internationella uppdrag på olika nivåer. Vi måste bara fortsätta stötta varandra så vi vågar ta ”nästa steg” när chansen kommer. Jag tror också det är ett bra sätt att inspirera nästa generation.

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?

Fokusera helt på det jag kan påverka – och sluta grubbla på problem jag inte styr över.

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?

Att tänka mer på vad som verkar intressant och meningsfullt just nu, än att det ska se bra ut på ett CV om 10 år.

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?

Jag måste erkänna att det periodvis varit svårt. Speciellt eftersom man kan arbeta i stort sett var som helst nu när allt finns i mobilen. Och jobbet dessutom är roligt och intressant. Jag har fått träna på att ”glömma” mobilen hemma.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?

Innan jag blev jurist ägnade jag mig åt idrott på heltid. Så sportchef i någon storklubb i fotboll eller handboll skulle vara spännande.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?

P1 dokumentär om f.d. korrespondenten Agneta Rambergs tid i Iran och i Libanon.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?

Att ha en ”chefs-kollega” att prata av sig med. Det kan vara någon från en annan bransch men just själva chefskapet kan vara skönt att bolla med någon i samma situation. Har man dessutom roligt ihop är det ett extra plus.