Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sommarens Hilda 2018

Nyfiken på Ulrika Herbst
Regionpolischef, polisregion Öst

Jag har haft förmånen att få vara chef inom Polisen under många år och i en verksamhet som genomgått stora förändringar. Det har varit en resa med ständigt nya utmaningar och möjligheter. Alla utvecklingsmöjligheter, som jag önskat, har funnits inom organisationen.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Det blir inte alltid som man tänkt sig men bra ändå.

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Ett antal fjärilar fladdrade till i magen men aldrig en tvekan inför erbjudandet.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
Min erfarenhet är att mest värdefulla ledaregenskaper varierar utifrån uppdraget och sammanhanget. Grundläggande är dock att kunna balansera de olika egenskaperna och veta när vad ska få företräde. För att hantera detta måste du ha förståelse för andra människors behov och förmågan att sätta gränser.

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Jag har lärt mig att misstag är tillåtet så länge man just lär sig något av det. Jag har också lärt mig att det är rätt att vara ärlig och öppen med misstagen, då kan det leda till något ännu bättre.

Varför rekommenderar du chefskap?
Det ger dig en plattform för att vara med och påverka verksamheten samtidigt som det kommer att utveckla dig som individ.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Många kvinnor ser sig inte som framtida ledare i den egna organisationen. Vi måste ta reda på varför genom att lyssna på dem och på så sätt få kunskap om vilka förutsättningar de uppfattar saknas. Med den kunskapen måste vi gå vidare och skapa långsiktiga utvecklingsprogram eller motsvarande tillsammans med ”målgruppen”.  Runt om i landet pågår sådana initiativ och det tror jag är bra.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Då sparkar jag kottar på torpet i Bergslagen.

Vilken är din favoritapp?
Utan tvekan nyhetsapparna för omvärldsbevakning.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Framtidsfrågan är redan här, nämligen hur vi ska klara att växa med så många nya polisanställda fram till 2024 (och sedan bibehålla den nya högre nivån). I dag räknar vi med att rekrytera många tusen medarbetare de kommande åren och vi måste samtidigt utveckla och behålla dem som redan finns hos oss.

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Jag hade gett mig själv rådet att fortsätt vara nyfiken och vårda din integritet.