Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sommarens Hilda 2021

Nyfiken på Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef.

Jag har valt att vara chef för att: Att vara chef inom Säkerhetspolisen ger mig möjlighet att bidra i Säkerhetspolisens viktiga uppdrag – att skydda Sveriges säkerhet och vår demokrati, men också att arbeta i en organisation som präglas av hög och blandad kompetens.

Boken om min karriär skulle jag vilja ge rubriken: Vägen till Ingenting
(anm.: Säkerhetspolisens lokaler ligger i kvarteret Ingenting)

Charlotte von Essen

Tvekade du när du blev erbjuden din första chefstjänst?
Det fanns egentligen aldrig någon anledning för mig att tveka vid det tillfället eftersom det rörde sig om ett vikariat. Men den person som jag vikarierade för fick ett annat arbete och jag blev helt enkelt kvar. Vid den tidpunkten var jag redan inne i chefsrollen och det kändes då naturligt - och roligt- att fortsätta.

Vilka ledaregenskaper anser du är mest värdefulla?
I dagens komplexa omvärld där utvecklingen går i en rasande takt behövs ett annat ledarskap än tidigare. Att behålla helhetsperspektivet, formulera tydliga ramar och utifrån dessa släppa på kontrollen. Man måste våga lämna handlingsutrymme om den kunskap och kapacitet som var och en har ska kunna tas tillvara fullt ut. Att skapa ett öppet klimat där uppfattningar och idéer bemöts med respekt och intresse är för mig en annan av de viktigaste uppgifterna man har som chef. 

Vad har du lärt dig av dina misstag i yrkeslivet?
Precis det – att reflektera över varför det hände och dra lärdom för framtiden. Utveckling kräver att man vågar prova tex nya arbetssätt och metoder. I det ligger att också man kan misslyckas och inte vara för rädd för det. Det viktiga är att lära sig av det som inte blev som man tänkte. 

Varför rekommenderar du chefskap? 
Möjligheten att kunna påverka, bidra till att medarbetare och organisationen utvecklas.

Hur kan vi locka fler kvinnor till att söka höga chefsposter?
Jag tror att vi behöver ha kunskap om vilka utmaningar dagens unga kvinnor ställs inför och försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt inom organisationen för att möta de behov som finns. Att verka genom goda förebilder och se till att det finns forum där farhågor och tveksamheter kring chefsfrågor kan diskuteras är också en viktig del.

Hur gör du för att ladda batterierna?
Det senaste året har varit speciellt på många sätt. Mycket av det som jag tycker om att göra och som ger mig energi har fått läggas på hyllan. Jag har istället ägnat mina helger åt att renovera ett fritidshus och det har faktiskt varit riktigt avkopplande!

Vilken är din favoritapp?
Att alltid ha tv-n påslagen med text-TV igång är något som jag vande mig vid under min tid på Regeringskansliet. Min favoritapp är förstås fortfarande text-TV-appen.

Vad tror du kommer att bli den stora framtidsfrågan inom din bransch?
Kompetensförsörjningen är en stor fråga för oss på Säkerhetspolisen och jag vet att vi delar den med många andra myndigheter. Vi kommer att ha särskilt stora behov när det gäller poliser, säkerhetsskyddspecialister och personer med it- och teknikkompetens. Inte minst den tekniska utvecklingen går otroligt fort och vi behöver kunna utveckla oss i samma takt för att hålla Sverige säkert. 

Om du tänker tillbaka på dig själv som nyanställd på byrå, inom rättsväsendet eller förvaltningen – vilket råd hade du då velat ge dig själv?
Var dig själv och försök inte göra om dig till någon annan. Utveckla vissa delar och slipa på andra, men var rädd om din egen personlighet.