Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sommarens Hilda 2022

Nyfiken på Eva Hägg, advokat och senior adviser Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Jag har valt att bli delägare (och nu mer senior adviser) på en advokatbyrå därför att det är utvecklande och inspirerande att forma och bygga en verksamhet och samarbeten där 1+1 helst ska bli 3.

Eva Hägg

Hur tror du att du uppfattas som ledare?
Jag eftersträvar att vara en entusiasmerande, engagerad och empatisk ledare. Möjligen har jag lyckats komma i vart fall en bit med det.

Berätta om en händelse eller erfarenhet som har påverkat hur du är som chef.
När jag gått utanför min comfort zone, och det kanske inte alltid gått perfekt, men jag kan ändå vara glad att jag gjort det.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för att skapa en mer jämställd bransch?
Just nu hoppas jag att vi ska använda de erfarenheter vi fått under pandemin till att åstadkomma ett mer flexibelt förhållningssätt till, men även en ökad förutsägbarhet i, arbetet.

Om du från någon av dina tidigare chefer fick sno en egenskap du inte själv har, vilken skulle det vara?
Jag vet inte om jag hos någon chef sett en egenskap som jag skulle vilja sno. Men det har ju funnits personer/chefer som inspirerat mig till att bilda en uppfattning om hur jag skulle vilja vara som ledare. En egenskap jag möjligen skulle vilja ha mer av är att inte älta saker som gått mindre bra.

Vilket råd skulle du ge till en vän som står inför ett karriärsval?
Välj det som ger störst utrymme för engagemang.

Hur gör du för att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv?
Balans i livet=Livspusslet. Ja, hur funkar det? Jag tror att man måste inse att balans är individuellt och att pusselbitarna ser olika ut under olika skeden. Man måste prioritera och inse att allt inte kan balanseras. Man får försöka vara ambitiös på några delar och inte överambitiös på andra. Hitta delar som ger positiv energi och tillåta sig att prioritera återhämtning. Nu när barnen är vuxna prioriterar jag träning och en del kultur.

Om du för en dag fick testa att vara chef i en annan bransch, vilken skulle du välja och varför?
Börjar kanske bli lite sent, men polis.

Vad lyssnade du senast på i mobilen?
God morgon världen.

Om du får rekommendera något, vad som helst, vad vill du då rekommendera?
Försök att dela med dig sådant som är jobbigt med någon som du känner förtroende för.