Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Press

Nätverket Hilda består av ett 40-tal kvinnliga jurister i ledande positioner inom rättsväsendet, advokatkåren och den statliga förvaltningen.

Kontakta oss:

Mia Edwall Insulander Kontakt advokatkåren
Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare Sveriges advokatsamfund
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00
   
Mari Andersson Kontakt domstolarna
Mari Andersson
F.d. justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
mari.andersson@dom.se
   
Petra Lundh

Kontakt Åklagarmyndigheten
Petra Lundh
Riksåklagare
Petra.lundh@aklagare.se
Telefon: 010-562 50 00

   
Mari Heidenborg

Kontakt statlig förvaltning
Mari Heidenborg
Justitiekansler
mari.heidenborg@justitiekanslern.se
Telefon 070-390 50 58

 

 

 

Kontakt allmänna frågor
Telefon 08-459 03 00