Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Press

Nätverket Hilda består av ett 40-tal kvinnliga jurister i ledande positioner inom rättsväsendet, advokatkåren och den statliga förvaltningen.

Kontakta oss:

Anne Ramberg Kontakt advokatkåren
Anne Ramberg
Generalsekreterare Sveriges advokatsamfund
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00
   
Mari Andersson Kontakt domstolarna
Mari Andersson
Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
mari.andersson@dom.se
Telefon 08-561 76 00
   
Guntra Åhlund

Kontakt Åklagarmyndigheten
Kerstin Skarp
Vice riksåklagare
kerstin.skarp@aklagare.se
Telefon 08-453 66 06, 070-674 77 52

   

Kontakt statlig förvaltning
Anna Skarhed
Justitiekansler
anna.skarhed@justitiekanslern.se
Telefon 070-240 19 26

Övriga kontaktpersoner för nätverket Hilda:

Allmänna frågor
Telefon 08-459 03 00