Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Projekt

Hilda driver flera olika projekt för att nå målet, att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

Hildary: Lunchklubbar där kvinnliga jurister kan mötas, inspireras och utbyta erfarenheter med varandra. Möten med föredrag hålls en gång i månaden i Stockholm. Hildary-möten hålls också i Malmö, Göteborg, Jönköping, Umeå och i Blekinge.

Rakel: En årlig konferens om kvinnligt ledarskap i rättsväsendet och advokatkåren. Den första konferensen hölls våren 2007. Våren 2016 hölls den tionde Rakelkonferensen.

Sofia: Ett individuellt mentorprogram som syftar till att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Ett pilotprojekt genomfördes 2006–2007. Därefter har omgångar av Sofia genomförts årligen.

Ruben omfattar män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget och bli chefer eller delägare.

Mer information om Hildas projekt hittar du via menyn till vänster på sidan.