Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rakel

Årlig konferens om kvinnligt ledarskap i rättsväsendet och advokatkåren.

Rakel är en årlig konferens om kvinnligt ledarskap i rättsväsendet och advokatkåren.

Det övergripande syftet med konferensen är att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen att våga pröva på chefsrollen.

Konferensen hålls på Grand Hôtel i Stockholm och lockar varje år kring 300 deltagare från advokatbyråerna och rättsväsendet/förvaltningen.

Rakel 2020 fick på grund av pandemin en ny form, och hölls digitalt den 5 oktober. Konferensen fick en ny form också på annat sätt, genom att programmet tagits fram med utgångspunkt i svaren på en enkät som sändes ut under våren. Utifrån de inkomna svaren resonerade paneldeltagarna, lagman Lena Egelin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom, advokat Eva Hägg och polismästare Carin Götblad, om olika frågeställningar kring kvinnliga juristers villkor. Vid konferensen föreläste också arbetspsykologen Jens Näsström. 
Läs mer om Rakel 2020. 

Rakel 2019 hölls den 2 april och inleddes av riksdagens talman Andreas Norlén, som talade under rubriken ”Att leda KU och regeringsbildningen – politik och juridik i ett delvis nytt politiskt landskap”.
Läs mer om Rakel 2019.

Rakel 2018 ägde rum den 10 april. Inledningstalare var Moderaternas första kvinnliga partiledare, numera avgångna Anna Kinberg Batra.
Läs mer om Rakel 2018.

Rakel 2017 ägde rum den 6 april. Konferensen inleddes med att professor Robert Egnell föreläste om olika strategier för att uppnå inte bara ökad jämställdhet – utan även bättre resultat. 
Läs mer om Rakel 2017

Rakel 2016: Konferensen ägde rum den 21 april 2016. 
Konferensen inleddes med att Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson talade om ämnet ”När det oväntade sätter ledarskapet på prov”.
Läs mer!

Rakel 2015: Den nionde Rakelkonferensen den 24 mars 2015 lockade över 270 kvinnliga jurister.
Årets inledningstalare var Centerpartiets partiledare Annie Lööf, tidigare näringsminister, som höll ett uppskattat anförande under rubriken ”Idéburet ledarskap i en snabbt föränderlig värld”.
Läs mer!

Rakel 2014: Ledarskap i fokus på den åttonde Rakelkonferensen.
2014 års Rakelkonferens samlande 230 kvinnliga jurister på Grand Hôtel i Stockholm den 8 april 2014.Inledningstalade gjorde Anders Dahlvig, koncernchef för The IKEA Group 1999–2009 och styrelseordförande i New Wave Group, under rubriken Ledarskap i vår tid. Avslutningstalare var Ari Riabacke, fil. dr i risk- och beslutsanalys och författare, som höll ett mycket uppskattat och personligt föredrag om hur vi fattar beslut i en snabbrörlig värld full av valmöjligheter och hur vi kan bli bättre på att fatta beslut som verkligen gynnar oss.
Läs mer

Rakel 2013: Att verka som kvinna och chef – kompetens, engagemang och utveckling
Den sjunde Rakelkonferensen samlade merän 300 kvinnliga jurister på Grand Hôtel i Stockholm den 19 mars 2013. Retorikkonsulten Elaine Eksvärd var inledningstalare under rubriken: ”Modern retorik – så får du folk att vilja lyssna”. Professor Martin Ingvar talade underhållande om hjärnans funktioner.
Läs mer!

Rakel 2012: Kvinnligt ledarskap – entusiasm, prestation och attraktion
På Rakelkonferensen 2012 den 27 mars på Grand Hôtel i Stockholm samtalade Dramatenchefen och förre rektorn vid Konsthögskolan, konstnären Marie-Louise Ekman, med Anne Ramberg.
Läs mer!

Rakel 2011: Att vara kvinna och chef – spännande, stimulerande, utvecklande
2011 års konferens hölls tisdagen den 5 april 2011 i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm och bjöd bland annat på föredrag av justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Marianne Lundius och operachefen Birgitta Svendén.
Läs mer!

2010: ”Trygghet – våga – förändring
Den fjärde konferensen hölls tisdagen den 20 april 2010 på Grand Hôtel i Stockholm, och hade 265 anmälda kvinnliga jurister. Deltagarna fick lyssna på jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och på psykologen Margareta Sjölund, Ph.D., som höll en längre föreläsning om ämnet ”Framgångsrecept för stjärnjurister”. Programmet avslutades med att journalisten och författaren Karin Thunberg bejublat kåserade över temat Våga leva livet.
Läs mer om 2010 års Rakelkonferens!

2009: ”Kvinna och jurist – att vara chef”
Advokatsamfundets och Hildas tredje Rakel-konferens hölls den 31 mars 2009 i Stockholm. Cirka 200 kvinnliga jurister lyssnade till Elisabet Fura, domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, f.d. advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund, och bjöds på en interaktiv teaterföreställning, ”Ställ dig jämnt”.
Läs mer om 2009 års Rakel-konferens!

2008: Kvinna och jurist: Att vara chef
Den 9 april 2008 inbjöd Advokatsamfundet och Hilda för andra gången till konferens i Stockholm på temat ”Kvinna och jurist: Att vara chef”. Över 310 kvinnliga jurister samlades för att inspireras och diskutera.
Läs mer om konferensen på Advokatsamfundets webbplats!

2007: Kvinna – jurist, våga vilja vara chef
Under våren 2007 hölls konferensen under titeln ”Kvinna – jurist, våga vilja vara chef.” Över 270 kvinnliga jurister deltog.
Läs mer om konferensen på Advokatsamfundets webbplats!