Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ruben

Ruben-nätverket initierades den 17 maj 2010, på Rubens namnsdag, och omfattar män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget att bli chefer eller delägare.

Bland deltagarna i Ruben finns en lång rad framstående advokater, domare, åklagare och chefstjänstemän från Regeringskansliet och chefer för statsförvaltningen.

Rubens medlemmar

Ruben – Mentorskap i grupp

Mentorprogrammet Ruben är ett mentorskap i grupp som sedan 2011 har anordnats av Hilda-nätverket i Sveriges advokatsamfunds regi.

Det övergripande målet med programmet är att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare.

Syfte

Syftet med programmet är att

  • ge deltagarna möjlighet att inspireras av och knyta kontakter med kunniga, erfarna mentorer och andra jurister
  • ge deltagarna tillfälle att diskutera, utbyta erfarenheter samt få stöd och råd för att utvecklas inom yrket
  • ge deltagarna möjlighet att diskutera frågor kring karriärvägar, karriärval samt chef- och ledarskap.

Beskrivning av programmet

Mentorprogrammet arrangeras som ett mentorskap i grupp för flera adepter samtidigt. Varje mentorgrupp består av 8–10 deltagare, som under ett antal workshops för strukturerade diskussioner på temat jämställdhet och god arbetsmiljö. Diskussionerna förs under ledning av en yngre manlig och kvinnlig mentor som arbetar på advokatbyrå eller i rättsväsendet/förvaltningen.

Mentorprogrammet är huvudsakligen utformat på så sätt att adepterna får möjlighet att vid träffarna redogöra för sina tankar och funderingar kring arbets- och livssituation samt karriärambitioner samtidigt som mentorerna delar med sig av sina erfarenheter. Stort utrymme ges för frågor och diskussion.

Det förutsätts att såväl adepter som mentorer noga förbereder sig inför mötena och har möjlighet att sätta av tid för att delta vid mötestillfällena.

Programmet inleds och avslutas med gemensamma träffar för alla mentorer och adepter på respektive ort.

Målgrupp

Mentorprogrammet Ruben vänder sig till både kvinnliga och manliga jurister verksamma vid advokatbyrå och inom rättsväsendet/förvaltningen. Adepterna ska ha minst två års erfarenhet av relevant kvalificerat juridiskt arbete efter examen.

Omfattning och tid

För tillfället är mentorskapsprogrammet Ruben vilande.

För mer information om mentorprogrammet Ruben, kontakta Advokatsamfundets jurist Matilda Zetterdahl via e-post Matilda.Zetterdahl@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.