Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rubens medlemmar

Rubens medlemmar är högt uppsatta män i rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren, som vill bidra till att kvinnliga jurister väljer att gå vidare i sina karriärer och bli chefer och delägare.

Medlemmar A-E
Medlemmar F-K
Medlemmar L-M
Medlemmar N-R
Medlemmar S-Ö

Medlemmar A-E  
Länk till presentation av Stefan Brocker Stefan Brocker
Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
E-post stefan.brocker@msa.se
Telefon Stockholm +46 8 595 062 26, Göteborg +46 31 355 16 87, mobiltelefon +46 709 77 76 87
Axel Calissendorff Axel Calissendorff
Advokat, Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Stockholm
E-post axel.calissendorff@caswa.se
Telefon 0768-40 91 03
Anders Danielsson

Anders Danielsson
Landshövding i Västra Götalands län
E-post anders.danielsson@lansstyrelsen.se

Länk till presentation av Peter Danowsky Peter Danowsky
Advokat, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm
E-post peter.danowsky@danowsky.se
Telefon 08-614 64 00

Lars Edlund
Lars Edlund
Justitieråd, Högsta domstolen
E-post Lars.h.edlund@dom.se
Länk till presentation av Anders Eka

Anders Eka
Justitieråd och ordförande, Högsta domstolen
E-post anders.eka@dom.se
Telefon 08-561 666 00

Länk till presentation av Dan Eliasson Dan Eliasson

Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
E-post dan.eliasson@msb.se

  Upp
Medlemmar F-K  
Länk till presentation av Carl Gustav Fernlund Carl Gustav Fernlund
Domare, EU-domstolen
E-post carl-gustav.fernlund@curia.europa.eu
Länk till presentation av Håkan Fohlin Håkan Fohlin
Advokat, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm
E-post hakan.fohlin@setterwalls.se
Telefon 08-598 89 009
Anders Forkman

Anders Forkman
Advokat, Advokatfirman Vinge KB, Malmö
E-post anders.forkman@vinge.se
Telefon 040-664 55 43, 0708-30 43 46

 Anders Hagsgård

Anders Hagsgård
Lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Anders.Hagsgard@dom.se
Telefon 031-732 70 01

Länk till presentation av Per Hall

Per Hall
Rättschef, Statsrådsberedningen
E-post per.hall@regeringskansliet.se

Länk till presentation av Peder Hammarskiöld

Peder Hammarskiöld
Advokat, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
E-post peder.hammarskiold@hammarskiold.se
Telefon 08-578 450 00

 Bengt Ivarsson

Bengt Ivarsson
Advokat, Kihlstedts Advokatbyrå, Linköping
E-post bengt.ivarsson@kihlstedts.se
Telefon 013-31 75 85 

Länk till presentation av Stefan Johansson Stefan Johansson
Justitieråd
Högsta domstolen
Box 2066
103 12 Stockholm
E-post stefan.l.johansson@dom.se
Telefon 08-561 666 00
Bild saknas

Lars Kongstad
Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö

   
 

Upp

Medlemmar L-M  
 

 

Claes Langenius Claes Langenius
Advokat, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
E-post claes.langenius@hammarskiold.se  
Telefon 08-578 450 00
Länk till presentation av Ralf G Larsson

Ralf G. Larsson
Före detta hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige

Länk till presentation av Stefan Lindskog Stefan Lindskog
Före detta justitieråd och ordförande, Högsta domstolen
Länk till presentation av Lars Lindström

Lars Lindström
Justitieombudsman
E-post lars.lindstrom@jo.se
Telefon 08-786 40 00

Länk till presentation av Leif Ljungholm Leif Ljungholm
Advokat, Ljungholm & Boström Advokater AB, Malmö
E-post leif.ljungholm@ljungholmbostrom.se
Telefon 040-17 00 40
 Claes Mårtensson Claes Mårtensson
Biträdande riksdagsdirektör
E-post claes.martensson@riksdagen.se
Telefon 072-714 70 44
  Upp
Medlemmar N-R  
Bild saknas

Anders Nilsson
Advokat, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg
E-post anders.nilsson@lindahl.se
Telefon 0708-80 34 30

Länk till preentation av Tomas Nilsson Tomas Nilsson
Advokat, Sju Advokater KB, Stockholm
E-post tomas.nilsson@sjuadvokater.se
Telefon 070-625 81 62
Länk till presentation av Anders Perklev Anders Perklev

Hovrättspresident, Svea hovrätt
E-post anders.perklev@dom.se

Länk till presentation av Thomas Rolén

Thomas Rolén
Kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm
E-post thomas.rolen@dom.se
Telefon 08-561 690 00

   
  Upp
Medlemmar S-Ö  
 Lars Sjöström Lars Sjöström
Lagman, Förvaltningsrätten i Malmö
E-post lars.sjostrom@dom.se
Telefon 073-461 83 23
Dag Stegeland Dag Stegeland
Kammarrättspresident, Kammarrätten i Göteborg
E-post dag.stegeland@dom.se
Peter Strömberg Peter Strömberg
Hovrättslagman, Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt
Box 2290
103 17 Stockholm
E-post peter.stromberg@dom.se
Länk till presentation av Lennart Svensäter

Lennart Svensäter
Hovrättspresident, Hovrätten över Skåne och Blekinge
E-post Lennart.svensater@dom.se
Telefon 040-355734

Länk till presentatiov av Fredrik Wersäll

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk

Länk till presentation av Torgny Wetterberg Torgny Wetterberg
Advokat, A1 Advokater KB, Stockholm
E-post torgny.wetterberg@a1advokater.se
Telefon 08-545 811
Länk till presentation av Michael Wigge

Michael Wigge
Advokat, Wigge & Partners Advokat KB
E-post michael.wigge@wiggepartners.se

Nils Öberg

Nils Öberg
Generaldirektör, Kriminalvården
E-post nils.oberg@kriminalvarden.se
Telefon 011-496 39 05

Jan Öhman

Jan Öhman
Hovrättslagman, Svea hovrätt

  Upp