Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rubens medlemmar

Rubens medlemmar är högt uppsatta män i rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren, som vill bidra till att kvinnliga jurister väljer att gå vidare i sina karriärer och bli chefer och delägare.

Medlemmar A-E
Medlemmar F-K
Medlemmar L-M
Medlemmar N-R
Medlemmar S-Ö

Medlemmar A-E  
Länk till presentation av Stefan Brocker Stefan Brocker
Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
E-post stefan.brocker@msa.se
Telefon Stockholm +46 8 595 062 26, Göteborg +46 31 355 16 87, mobiltelefon +46 709 77 76 87
Axel Calissendorff Axel Calissendorff
Advokat, Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Stockholm
E-post axel.calissendorff@caswa.se
Telefon 0768-40 91 03
Anders Danielsson

Anders Danielsson
Landshövding i Västra Götalands län
E-post anders.danielsson@lansstyrelsen.se

Länk till presentation av Peter Danowsky Peter Danowsky
Advokat, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm
E-post peter.danowsky@danowsky.se
Telefon 08-614 64 00

Lars Edlund
Lars Edlund
Justitieråd, Högsta domstolen
E-post Lars.h.edlund@dom.se
Länk till presentation av Anders Eka

Anders Eka
Justitieråd och ordförande, Högsta domstolen
E-post anders.eka@dom.se
Telefon 08-561 666 00

Länk till presentation av Dan Eliasson Dan Eliasson

Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
E-post dan.eliasson@msb.se

  Upp
Medlemmar F-K  
Länk till presentation av Carl Gustav Fernlund Carl Gustav Fernlund
Domare, EU-domstolen
E-post carl-gustav.fernlund@curia.europa.eu
Länk till presentation av Håkan Fohlin Håkan Fohlin
Advokat, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm
E-post hakan.fohlin@setterwalls.se
Telefon 08-598 89 009
Anders Forkman

Anders Forkman
Advokat, Advokatfirman Vinge KB, Malmö
E-post anders.forkman@vinge.se
Telefon 040-664 55 43, 0708-30 43 46

 Anders Hagsgård

Anders Hagsgård
Lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Anders.Hagsgard@dom.se
Telefon 031-732 70 01

Länk till presentation av Per Hall

Per Hall
Rättschef, Statsrådsberedningen
E-post per.hall@regeringskansliet.se

Länk till presentation av Peder Hammarskiöld

Peder Hammarskiöld
Advokat, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
E-post peder.hammarskiold@hammarskiold.se
Telefon 08-578 450 00

 Bengt Ivarsson

Bengt Ivarsson
Advokat, Kihlstedts Advokatbyrå, Linköping
E-post bengt.ivarsson@kihlstedts.se
Telefon 013-31 75 85 

Länk till presentation av Stefan Johansson Stefan Johansson
Justitieråd
Högsta domstolen
Box 2066
103 12 Stockholm
E-post stefan.l.johansson@dom.se
Telefon 08-561 666 00
Bild saknas

Lars Kongstad
Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö

   
 

Upp

Medlemmar L-M  
 

 

Claes Langenius Claes Langenius
Advokat, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
E-post claes.langenius@hammarskiold.se  
Telefon 08-578 450 00
Länk till presentation av Ralf G Larsson

Ralf G. Larsson
Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
Box 40
401 20 Göteborg
E-post ralfg.larsson@dom.se
Telefon 031-774 29 43

Länk till presentation av Stefan Lindskog Stefan Lindskog
Före detta justitieråd och ordförande, Högsta domstolen
E-post stefan.lindskog@dom.se
Telefon 08-561 666 06
Länk till presentation av Lars Lindström

Lars Lindström
Justitieombudsman
E-post lars.lindstrom@jo.se
Telefon 08-786 40 00

Länk till presentation av Leif Ljungholm Leif Ljungholm
Advokat, Ljungholm & Boström Advokater AB, Malmö
E-post leif.ljungholm@ljungholmbostrom.se
Telefon 040-17 00 40
Länk till presentatiov av Claes Lundblad

Claes Lundblad
Advokat, Advokatfirman Lundblad & Zettermarck HB, Stockholm
E-post cll@lunzet.com
Telefon 08-611 40 02, 073-768 14 45

 Claes Mårtensson Claes Mårtensson
Biträdande riksdagsdirektör
E-post claes.martensson@riksdagen.se
Telefon 072-714 70 44
  Upp
Medlemmar N-R  
Bild saknas

Anders Nilsson
Advokat, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg
E-post anders.nilsson@lindahl.se
Telefon 0708-80 34 30

Länk till preentation av Tomas Nilsson Tomas Nilsson
Advokat, Sju Advokater KB, Stockholm
E-post tomas.nilsson@sjuadvokater.se
Telefon 070-625 81 62
Länk till presentation av Anders Perklev Anders Perklev

Hovrättspresident, Svea hovrätt
E-post anders.perklev@dom.se

Länk till presentation av Thomas Rolén

Thomas Rolén
Kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm
E-post thomas.rolen@dom.se
Telefon 08-561 690 00

   
  Upp
Medlemmar S-Ö  
 Lars Sjöström Lars Sjöström
Lagman, Förvaltningsrätten i Malmö
E-post lars.sjostrom@dom.se
Telefon 073-461 83 23
Dag Stegeland Dag Stegeland
Kammarrättspresident, Kammarrätten i Göteborg
E-post dag.stegeland@dom.se
Peter Strömberg Peter Strömberg
Hovrättslagman, Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt
Box 2290
103 17 Stockholm
E-post peter.stromberg@dom.se
Länk till presentation av Lennart Svensäter

Lennart Svensäter
Hovrättspresident, Hovrätten över Skåne och Blekinge
E-post Lennart.svensater@dom.se
Telefon 040-355734

Länk till presentatiov av Fredrik Wersäll

Fredrik Wersäll
Riksmarskalk

Länk till presentation av Torgny Wetterberg Torgny Wetterberg
Advokat, A1 Advokater KB, Stockholm
E-post torgny.wetterberg@a1advokater.se
Telefon 08-545 811
Länk till presentation av Michael Wigge

Michael Wigge
Advokat, Wigge & Partners Advokat KB
E-post michael.wigge@wiggepartners.se

Länk till presentation av Claes Zettermarck Claes Zettermarck
Advokat, Advokatfirman Lundblad & Zettermarck HB, Stockholm
E-post clz@lunzet.com
Telefon 08-611 40 02
Nils Öberg

Nils Öberg
Generaldirektör, Kriminalvården
E-post nils.oberg@kriminalvarden.se
Telefon 011-496 39 05

Jan Öhman

Jan Öhman
Hovrättslagman, Svea hovrätt

  Upp