Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anders Eka

Justitieråd och ordförande i Högsta domstolen

Anders Eka

Varför ingår du i Ruben?
– Hildas ambition att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas yrkesmässigt och att öka antalet kvinnliga chefer och delägare i advokatbyråer är inte bara en angelägenhet för kvinnor. Det är minst lika viktigt att vi män ställer oss bakom och verkar för detta.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från olika delar av statsförvaltningen och från olika domstolar. Min erfarenhet av att vara chef på olika nivåer i en organisation hoppas jag också kan vara till nytta.