Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anders Forkman

Advokat

Anders Forkman

Varför ingår du i Ruben?
– Som utgångspunkt önskar jag mig själv en arbetsplats med en jämn fördelning av manliga och kvinnliga såväl biträdande jurister som delägare. Flertalet av de större affärsjuridiska advokatbyråerna har nog i detta avseende lyckats vad gäller rekryteringen, men bland mer seniora jurister på byråerna ser fördelningen däremot fortfarande annorlunda ut. Jag hoppas att Ruben kan bidra till att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar unga kvinnliga juristers val i karriären men också bidra till att de vågar ta steget att bli chefer eller delägare.
 
 Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Genom arbetet i Ruben hoppas jag att kunna bidra med ytterligare infallsvinklar kring chefskap och karriär för unga kvinnliga jurister och, inte minst, hämta intryck att omsätta till praktiska åtgärder där jag själv är verksam.