Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anders Hagsgård

Hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige.

Anders Hagsgård

Varför ingår du i Ruben?
– Jag tycker att det är viktigt att det finns en bred rekryteringsbas till olika chefstjänster. Jag vill därför gärna vara med och stötta och uppmuntra de kvinnor som kan tänka sig att anta utmaningen att bli chef.

Vad vill du bidra med?
– Jag vill gärna berätta om den stimulans, de utmaningar och glädjeämnen som kan följa med att vara chef. Att arbeta i en kunskapsorganisation och få den att fungera väl och rättssäkert och att få alla medarbetar att komma till sin rätt är ett meningsfullt och stimulerade arbete.