Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anders Nilsson

Advokat och verkställande delägare

Varför ingår du i Ruben?
– De frågor som Hilda driver är angelägna både generellt sett och ur ett advokatbyråperspektiv. Jag vill gärna delta och bidra i arbetet.


Varför ingår du i Ruben?
– Jag har över 20 års erfarenhet från arbete på advokatbyrå och de senaste 5 åren som verkställande delägare. Jag har djup insikt om hur det är att arbeta och göra karriär på en stor advokatbyrå. Frågan om vad vi behöver göra för att öka antalet kvinnliga delägare på byrån är viktig för byråns utveckling och är hela tiden högt upp på vår agenda.