Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anders Perklev

Hovrättspresident, Svea hovrätt

Anders Perklev

Varför ingår du i Ruben?
– Jag vill gärna bidra till att trygga underlaget för rekrytering av skickliga chefer till både Åklagarmyndigheten och rättsväsendet i övrigt.  

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Jag hoppas att jag ska kunna dela med mig av mina egna erfarenheter som chef och min syn på chefskap på olika nivåer inom rättsväsendet. Kanske kan jag ge ett och annat tips om hur man kan hantera både de krav och de möjligheter som chefrollen för med sig.