Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Axel Calissendorff

Advokat

Varför ingår du i Ruben?
– Jag vill gärna stödja en utveckling varigenom talangfulla kvinnor i ökad utsträckning kommer bättre till sin rätt i sin karriär genom att nå framstående och krävande positioner.  Det är för mig inte främst en rättvisefråga utan ett uttryck för att det är bra för rättssamhället att de som har bäst förutsättningar anförtros de mest krävande uppdragen. Det är angeläget att meritokratin får ett ökat genomslag.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Som föredragshållare, mentor och samtalspartner hoppas jag kunna dela med mig av mina erfarenheter om vad som krävs för att bygga en plattform i form av kunskaper, förtroende, arbetsinsatser och ledarskap för att fler av de som har förmågan vill och vågar satsa på sin karriär.