Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Carl Gustav Fernlund

Domare i EU-domstolen

Carl Gustav Fernlund

Varför ingår du i Ruben?
– Jag tror att det är viktigt att uppmuntra duktiga kvinnliga jurister att våga åta sig chefsroller. Min erfarenhet är att många kvinnor fortfarande är väl försiktiga med att framhäva sina egna positiva egenskaper och därför kan behöva extra uppmuntran och stöd.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Jag antar att jag blivit tillfrågad att ingå i Ruben på grund av min mångåriga erfarenhet som chef för juridisk verksamhet och för att jag har ett intresse för ledarskapsfrågor.