Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Claes Mårtensson

Lagman och chef för Förvaltningsrätten i Växjö

Claes Mårtensson

Varför ingår du i Ruben och vad vill du bidra med?
– Med många års erfarenhet som jurist och chef i förvaltning, departement och riksdag vill jag gärna dela med mig av vad jag mött på vägen. Säkert får jag också tillfälle att lära mig av andra i som jag hoppas spännande dialog.