Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Dag Stegeland

Lagman, Förvaltningsrätten i Göteborg

Dag Stegeland

Varför ingår du i Ruben och vad vill du bidra med inom Hilda?
Vi behöver fler kvinnor och rätt kvinnor på fler chefsposter. Roll, uppgifter, möjligheter och utmaningar är något som man bör fundera över om man vill ta steget in i ett chefskap. Många har goda förutsättningar för att ta det steget. Inte lika många tror sig själva om att klara chefsrollen. Att reflektera över de egna drivkrafterna och förutsättningarna är viktigt. Lika viktigt är att identifiera och resonera om det som man kan uppleva som hinder på vägen. Detsamma gäller karriärvägar och karriärval och hur sådana val matchas med den egna livs- och arbetssituationen. Genom att vara en del i mentorskapet vill jag bidra med att föra samtal och utbyta erfarenheter på ett sätt som förhoppningsvis uppmuntrar fler att vilja och att våga ta på sig rollen som chef.