Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Dan Eliasson

Generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Dan Eliasson

Varför ingår du i Ruben?
– Under ganska många år har jag haft privilegiet att arbeta på central nivå inom den svenska statsförvaltningen. Jag ser det som en självklar uppgift att genom erfarenhetsutbyte bidra med kunskap och erfarenhet till yngre kollegor. Ett egenvärde är att även jag själv utvecklas vid dessa samtal.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Jag tror att jag samlat en hel del kunskap om hur det är att jobba i gränssnittet förvaltning och politik. Därutöver har jag haft anledning att ägna mycket tid åt frågor om ledarskap och utvecklingsarbete. Kanske erfarenheter kring dessa två frågor kan vara av intresse för Hildor?