Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fredrik Wersäll

Riksmarskalk

Frdrik Wersäll

Varför ingår du i Ruben?
– Det är angeläget att vi inom rättsväsendet uppmuntrar såväl män som kvinnor att ta på sig ledande uppgifter. Inte minst med tanke på hur könsfördelningen ser ut på chefsnivå bör särskilt stöd i ledarskapsfrågor ges till yngre kvinnor.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Min långa erfarenhet från olika chefspositioner inom rättsväsendet.