Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lars Edlund

Justitieråd, Högsta domstolen

Lars Edlund

Varför ingår du i Ruben?
– Mer än hälften av de unga juristerna idag är kvinnor. Det är en rättvisefråga att de ska få hjälp att komma fram i karriären.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Efter nästan 30 år på advokatbyrå tror jag att jag har sett hur det går till, både formellt och informellt, när karriärer byggs på olika ställen i den juridiska världen. Att vara duktig räcker inte alltid; det krävs även vilja att prova på något nytt och att skaffa sig kontakter. Jag vill gärna dela med mig av dessa erfarenheter. Sedan ska man se till att trivas med det man gör också. Livet består ju inte enbart av karriären.