Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lars Lindström

Justitieombudsman

Lars Lindström

Varför ingår du i Ruben?
– Bra chefer är viktiga för bra verksamhet. Jag vill medverka till att alla bra människor – kvinnor och män – vågar gå vidare och bli chefer.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Jag kan bidra med att – som mentor eller samtalspartner – ge råd och tips till den som funderar på att ta steget till en chefsbefattning.