Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lars Sjöström

Lagman, Förvaltningsrätten i Malmö

Lars Sjöström

Varför ingår du i Ruben?
Jag vill gärna bidra till att det också i framtiden finns goda ledare inom rättsväsendet, något som torde förutsätta att fler kvinnor vill ta sig an ledarskapsuppgifter.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
Med min långa erfarenhet från olika chefspositioner inom rättsväsendet kan jag bidra med insikter om chefs- och ledarskap. Vad innebär det att vara chef och ledare? Hur når man dit? Hur får man livspusslet att gå ihop?