Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Leif Ljungholm

Advokat

Leif Ljungholm

Varför ingår du i Ruben?
– Jag anser att det är viktigt att även män, på samma sätt som HILDA medlemmar, medverkar som mentor och delar med sig av sin erfarenhet från olika delar av yrkeslivet. På så sätt kan unga kvinnor också få belyst vissa problem ur ett manligt perspektiv.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
–  Uppmuntra kvinnliga advokater att bli delägare.