Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lennart Svensäter

Hovrättspresident

Lennart Svensäter

Varför ingår du i Ruben?
– Män och kvinnor måste ha samma möjligheter till befordran inom domstolsväsendet och andra juristyrken. Jag är med i Rubenprojektet därför att jag vill vara med och förbättra våra förutsättningar att ta tillvara våra personalresurser på bästa sätt.