Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Michael Wigge

Advokat, managing partner

Michael Wigge

Varför ingår du i Ruben?
– Jag tycker det är viktigt att dela med mig av mina erfarenheter till unga kvinnor och hoppas att mina insikter från nästan 25 års verksamhet inom advokatyrket kan utgöra en intressant och bra källa för att medverka till detta.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Jag hoppas kunna sporra och vägleda unga kvinnliga jurister i deras karriär då jag bedömer att en diversifierad yrkeskår är absolut nödvändig för en fortsatt gynnsam utveckling av den nya tidens advokatverksamhet.