Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nils Öberg

Generaldirektör, Försäkringskassan.

Nils Öberg

Varför ingår du i Ruben? 
– Statsförvaltningen behöver kunna locka till sig kompetenta chefer. Ett sätt att bidra till en långsiktig strategisk kompetensförsörjning på chefsnivå är att i nätverksform sprida kunskap om chefsuppdragets alla positiva sidor.

Vad vill jag bidra med inom Hilda?
– 
Jag delar gärna med mig av de många tankar jag har kring chefs- och ledarskap och deltar med stor glädje i ett samtal kring de särskilda krav som ställs på chefer och ledare på alla nivåer i den starkt regelstyrda verksamhet som rättväsendet ofta utgör.