Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Per Hall

Rättschef, Statsrådsberedningen

Per Hall

Varför ingår du i Ruben? Vad vill du bidra med inom Hilda?
–  Jag har under många års rekryteringsarbete kunnat konstatera att det blir allt svårare att rekrytera kvinnor med tidigare chefserfarenhet. Intrycket är att kvinnor är mindre benägna än män att ta på sig ett chefsansvar. Det är angeläget för kvaliteten i rättsväsendet att fler kvinnor vill bli chefer. Genom att delta i Ruben hoppas jag kunna bidra till en sådan attitydsförändring.