Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Peter Danowsky

Advokat

Peter Danowsky

Varför ingår du i Ruben?
– Tanken att både män och kvinnor ska vara mentorer – för både män och kvinnor – är god. Det är en särskild form av professionell tillfredsställelse att medverka till att yngre personer får stöd och utvecklas bra i juristyrket.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Advokatyrket är inte sällan pressande. Jag har några käpphästar: Det finns flera sätt att göra rätt är en. En annan är att det bästa får inte bli det godas fiende. Sammantagna kan dessa utgångspunkter, och några andra, hjälpa till i en värdering av hur man tar sig framåt i skilda situationer.