Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Peter Strömberg

Hovrättslagman, Patent- och marknadsöverdomstolen

Peter Strömberg

Varför ingår du i Ruben?
– Jag ingår i Ruben för att jag tycker att unga kvinnor måste få reella möjligheter att fortsätta sin karriär inom rättsväsendet och myndigheterna även efter de inledande stegen. Brist på lika möjligheter i detta är inte bara ett jämställdhetsproblem utan också en fråga om dåligt utnyttjande av samhällets resurser. 

Vad vill du bidra med?
– Jag har varit chef inom regeringskansliet (Justitiedepartementet) och chef för en förvaltningsmyndighet direkt under regeringen (Revisorsnämnden) och är nu chef för en specialdomstol. I de rollerna har jag erfarenhet av att anställa och utveckla yngre jurister av båda könen, av lönesättning och av karriärplanering. De erfarenheterna hoppas jag kan bli nyttiga i Hildas arbete att bidra till att kvinnor väljer att bli chefer och ledare inom rättsväsendet.