Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ralf G. Larsson

Före detta hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige

Ralf G Larsson

Varför ingår du i Ruben?
– Först och främst ingår jag för att jag blev tillfrågad, och om andra tror att jag kan bidra med något, så kanske det är så och då tackade jag ja.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
–  Fram till dess att en kompis frågade mig om jag inte kunde söka tjänsten som lagman i Kristianstads tingsrätt, hade jag ingen tanke på att söka ett chefsjobb. Men jag börjar nu få en tämligen lång erfarenhet av att vara chef i en domstol, och om jag har kunnat bli chef så tror jag att många andra också kan bli chefer, särskilt om de får lite coachning. Jag ser gärna att mer omtanke om medarbetarna kommer in i chefsrollen eller ledarrollen som jag hellre väljer att fokusera på. Ingen detalj i verksamheten får vara för liten för en ledare att sätta sig in i, samtidigt som ledaren måste ge medarbetarna förtroende att på egen hand utveckla sig i sitt arbete. Jag har under lång tid märkt att unga kvinnor inte själva ser sig som framtida ledare och att en del av dem bör få hjälp med att själva komma underfund med att de kan bli utmärkta ledare. Precis som min kompis såg något som jag inte själv såg.