Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stefan Brocker

Advokat, managing partner

Stefan Brocker

Varför ingår du i Ruben? Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Jag hoppas kunna dela med mig av mina erfarenheter till yngre jurister samtidigt som jag hoppas kunna lära mig nya saker genom samtal med mentorer och adepter inom programmet. Ett väl fungerande mentorskapsprogram ska vara berikande både för mentor och adept.