Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stefan Johansson

Justitieråd, Högsta domstolen

Stefan Johansson


Varför ingår du i Ruben? Vad vill du bidra med inom Hilda?
– All verksamhet vinner på att det finns en bred rekryteringsbas till chefstjänsterna. Varje chef måste utifrån sin person och sina erfarenheter bygga sitt eget ledarskap. Att redan tidigt i karriären reflektera över och diskutera vad det innebär att vara chef skapar insikt om vad ledarskap innebär, hur det bör utövas och om det är något jag är lämpad för och vill ägna mig åt. Min uppfattning är att det fortfarande är så att kvinnor i större utsträckning än män väljer att avstå från att bli chef och ledare. Därigenom riskerar rättsväsendet att gå miste om många goda chefer, ledare och förebilder. Jag vill genom mitt deltagande i Ruben bidra till att alla som har de förutsättningar som krävs för att bli chef och ledare också ska vilja bli det.