Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stefan Lindskog

Före detta justitieråd och ordförande, Högsta domstolen

Stefan Lindskog

Varför ingår du i Ruben?
– Jag tycker det är viktigt att motverka inbillade eller faktiska karriärshinder för unga jurister, inte minst kvinnliga sådana.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Jag tror att jag kan bidra med kunskap (genom att dela med mig av erfarenhet), att vara bollplank och att hjälpa till med närverksbyggandet och därigenom stärka själv- och omvärldsbilden i ett karriärsplaneringsperspektiv.