Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Thomas Rolén

Generaldirektör Domstolsverket

Thomas Rolén

Varför ingår du i Ruben? Vad vill du bidra med inom Hilda?
– Under de närmaste åren kommer det att ske ett omfattande generationsskifte inom framför allt statsförvaltningen, många chefer kommer att pensioneras. Det är då viktigt att yngre kvinnor och män vågar och vill ta sig an chefskapet. I en mansdominerad omgivning är det extra viktigt att få fram kvinnor på dessa befattningar. Efter en relativt lång tid i olika offentliga befattningar har jag god kunskap om strukturer och tankesätt. Jag hoppas att det kan, vid träffar, mentorskap m.m., bidra till att fler vågarsatsa på en karriär i det offentliga.