Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tomas Nilsson

Advokat

Tomas Nilsson

Varför ingår du i Ruben?
– En god könsfördelning inom rättsväsendet är ägnad att befästa och förbättra kvaliteten på ett brett plan.

Vad vill du bidra med inom Hilda?
–  Jag har en långvarig erfarenhet av processer inom brottmålsjuridiken inkluderande omfattande erfarenhet av kontakter med klienter vilket förhoppningsvis kan vara av visst värde.