Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bakgrund

Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Initiativtagare var samfundets dåvarande generalsekreterare Anne Ramberg. Bland de ungefär 30 deltagarna fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och en representant för polisen.

De olika yrkesgrupperna har olika organisationskulturer och delvis olika problem, men Hildas grundare ringade snabbt in den gemensamma nämnaren: Att rättsväsendet och advokatkåren går miste om en mängd skickliga jurister på ledande poster, eftersom många av de kompetenta kvinnorna inte får chefsuppgifter eller delägarskap i advokatbyråerna.

Programförklaringen från mötet blev att nätverket Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet.

Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

I nätverket ingår idag ett fyrtiotal framstående kvinnliga jurister från advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen.

Hildas medlemmar

Hilda driver flera olika projekt för att nå målet, att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

Hildary: Lunchklubbar där kvinnliga jurister kan mötas, inspireras och utbyta erfarenheter med varandra. Möten med föredrag hålls ungefär en gång i månaden i Stockholm. Hildary-luncher hålls också i Malmö, Göteborg, Jönköping och i Blekinge.
Läs mer!

Rakel: En årlig konferens om kvinnligt ledarskap. Konferensen brukar locka runt 300 deltagare från rättsväsendet och advokatkåren varje år.
Läs mer!

Sofia: Ett individuellt mentor- och praktikprogram för kvinnliga jurister som ger ökad insikt om vad chefsrollen innebär inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet, och som syftar till att motivera fler kvinnor att bli chefer.
Läs mer!

Ruben: Ett nätverk av manliga jurister i ledande positioner inom advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget att bli chefer eller delägare.
Läs mer!

Ruben – mentorskap i grupp: Ett mentorprogram som riktar sig till både kvinnliga och manliga jurister med det övergripande målet att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare. En Hilda och en Rubenman fungerar som mentorer åt ca åtta adepter med blandade juristbakgrunder från rättsväsendet/ förvaltningen och advokatbyrå.
Läs mer!

Namnet Hilda har fornnordiskt ursprung. Det kommer ur namnet Hild, som var en av Odens valkyrior. Det återfinns i det isländska ordet hildr ‘strid’, och kan översättas med ”stridsmö”.

Läs tidskriften Advokatens artikel om hur Hilda grundades!