Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anna Skarhed

F.d. justitiekansler

Anna Skarhed

Bakgrund

Jag blev jurist av en slump och har inte haft karriär och chefskap som något mål i yrkeslivet. Efter notarietjänstgöringen hamnade jag på ”domarbanan”. Som domare i tingsrätt – jag har arbetat som rådman i Eskilstuna och Uppsala – har man en ledarroll i den närmaste arbetsgruppen och leder ju också sammanträden och förhandlingar. Formell domstolschef blev jag först när jag blev lagman och chef för tingsrätten i Linköping år 2003. Som justitieråd i Högsta domstolen var jag därefter några år inte längre chef, men har nu haft förmånen att under nästan nio år fram till den 31 augusti 2018, då jag gick i pension, som första kvinna kunna titulera mig justitiekansler. Det har varit fantastiskt roligt att få leda och ta ansvar för myndigheten Justitiekanslern. Som chef har jag haft uppgiften att både ha överblick och se till hela verksamheten och att fatta beslut i enskilda principiellt viktiga ärenden. Ett spännande och inspirerande arbete med möjlighet att bidra till att utveckla en myndighet som funnits i mer än 300 år. Det är arbetsamt och ansvarsfullt att vara chef – men det är väldigt kul!

Medlem i Hilda sedan starten.

Varför behövs nätverket Hilda och dess projekt?

Även om unga kvinnliga jurister idag är fler och kanske också har bättre självförtroende än vad vi hade som unga så tror jag att dom har behov av kontakt med varandra och med oss äldre för att kunna diskutera alla de frågor om livsval och yrkesval och balans i livet som vi alla kämpar med. Förhoppningsvis kan de lära av våra misstag och framgångar och jag hoppas också att vi kan förmedla att det är roligt att vara chef och att det är viktigt att både kvinnor och män tar på sig den rollen.