Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Britta Ahnmé Kågerman

F.d. ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden

Britta Ahnmé Kågerman

 

Bakgrund:
Jag har trivts med alla mina jobb. Domarutbildningen gjorde jag i Svea hovrätt. Under den tiden föddes mina två döttrar – det bästa jag gjort. Redo för chefstjänst var jag först efter fyllda 40. När jag fick uppdraget att som departementsråd leda en enhet i Regeringskansliet hade jag hamnat rätt. Aldrig trodde jag att jag skulle döma igen. Därför är jag oerhört nöjd med att som chef för Allmänna reklamationsnämnden både få leda verksamheten och bedöma ytterst intressanta civilrättsliga tvister. Hos mig är flera av beredningsjuristerna unga, duktiga kvinnor som brottas med att vara både småbarnsföräldrar och yrkesutövare.
Medlem i Hilda sedan 2012.

Varför behövs nätverket Hilda?
Jag tror på nätverk och har haft nytta av att ingå i sådana. Med sitt tydliga fokus är Hilda ett utmärkt nätverk. Jag ser fram emot att få dela med mig av mina erfarenheter och stötta unga kvinnor att ta sig vidare i juristkarriären.