Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Elisabet Fura

F.d. chefs-JO

Bakgrund:
Efter tingsmeritering och anställning som biträdande jurist på Adolf Öhmans advokatbyrå ville ödet att jag skulle vara med om bildandet av den första storbyrån i Sverige: Advokatfirman Vinge. Jag blev delägare efter några år, och var alltför länge en av få kvinnor i den positionen på min byrå.

Parallellt med byråarbetet engagerade jag mig i Advokatsamfundets verksamhet, först lokalt och sedan centralt. Min mentor var en äldre manlig delägare på byrån. Jag fick förtroendet att leda Advokatsamfundets styrelse i ett par år, vilket är bland det svåraste, roligaste och mest stimulerande uppdrag jag haft i mitt yrkesliv.

Efter några år som domare och vice ordförande i tredje sektionen i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg kom jag tillbaka i Sverige som chefs-JO.

Varför behövs nätverket Hilda?
Goda förebilder kan vi aldrig få nog av – och de förebilderna ska helst se olika ut. Hade Hilda funnits när jag var ung och i början av mitt yrkesliv så hade jag kanske varit lite mer förlåtande mot mig själv. Självklart ska man kräva minst lika mycket av sig själv som av sina medarbetare, men det är viktigt att kunna glädja sig åt framgångarna också. Hilda ska inspirera, ge idéer och stärka självförtroendet hos unga kvinnor samtidigt som det erbjuder oss äldre en möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter. Medlem i Hilda sedan nätverket bildades.