Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Eva Liedström Adler

Generaldirektör för Arbetsgivarverket

Eva Liedström Adler

Bakgrund
Jag läste juridik vid Lunds universitet och avslutade mina studier 1981. Jag satt ting i Motala tingsrätt och tjänstgjorde sedan i Göta hovrätt, en tid som även inrymde en längre period som extra åklagare i Jönköping. 1989 växlade jag spår och började som kronofogde på Kronofogdemyndigheten i Jönköping, där jag ganska snabbt kombinera det juridiska ansvarsområdet med chefsuppgifter.
Och på den vägen är det! Via chefsuppdrag vid Kronofogdemyndigheten i Stockholm och dåvarande Riksskatteverket, sedermera Skatteverket, fick jag den 1 juli 2006 förtroendet att leda den nya Kronofogdemyndigheten, när 10 myndigheter blev 1, ett uppdrag som jag fick förmånen att inneha i 9 år fram till den 30 juni 2015. Sedan 2010 har jag varit ledamot av Arbetsgivarverkets styrelse och sedan slutet av augusti är jag också chef (generaldirektör) för Arbetsgivarverket.

Varför behövs nätverket Hilda?
Det finns ett behov av ett nätverk – en arena - där kvinnliga jurister inom många olika verksamhetsområde kan mötas för att ge varandra stöd, lyfta fram och se möjligheter men också tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter. En sådan arena är viktig för oss alla, men ger ett särskilt stöd till unga kvinnliga jurister i dess syfte att kunna stärka dem i deras fortsatta utveckling, såväl i den professionella rollen som i ett chefsuppdrag. Tillsammans är vi starka!