Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kerstin Skarp

Vice riksåklagare

Kerstin Skarp


Bakgrund:
Jag började som åklagare på dåvarande Åklagarmyndigheten i Stockholm 1985 och tjänstgjorde på olika kammare i Stockholm som kammaråklagare och vice chefsåklagare fram till hösten 2001 då jag blev vice överåklagare vid dåvarande Åklagarmyndigheten i Västerås. I samband med att Åklagarmyndigheten blev en myndighet 2005 försvann min tjänst i Västerås och jag tjänstgjorde under knappt ett år på Åklagaravdelningen hos Åklagarmyndigheten. Jag återvände därefter till en åklagarkammare i Stockholm och var fram till 1 mars 2009 kammarchef på City åklagarkammare. Den 1 mars blev jag överåklagare och hade då ansvar för åklagarkamrarna i västra och mellersta Sverige fram till 1 augusti då jag tillträdde min tjänst som vice riksåklagare.

Medlem sedan november 2009

Varför behövs nätverket Hilda?
Förhoppningsvis kanske behovet försvinner men jag kan se en nytta med att unga kvinnliga jurister får starka kvinnliga förebilder inom sitt yrke och de som ska vara dessa förebilder behöver ett nätverk av kvinnliga chefer respektive delägare att utbyta erfarenheter med eller bara träffa och umgås med.