Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lena Berke

Lagman vid Stockholms tingsrättBakgrund:

Jag är uppväxt i Småland, tog examen i Uppsala och satt också ting där. Därefter inledde jag en traditionell domarkarriär vid Svea hovrätt. Under resans gång var jag också åklagare, revisionssekreterare i Högsta domstolen och arbetade med lagstiftningsarbete (BRÅ och Justitiedepartementet) innan jag fick min första chefsuppgift som departementsråd vid Nådeenheten. Därefter var jag chefsrådman vid Stockholms tingsrätt under några år innan jag hösten 1995 tillträdde som lagman vid Stockholms tingsrätt.

Varför behövs nätverket Hilda?
Även om det går framåt med små steg, är det (dessvärre) ingen tvekan om att Hilda som nätverk och med hennes olika projekt fyller en stor funktion att stötta och uppmuntra kvinnor att vilja ta på sig ledarrollen. Det har visat sig att detta inte kommer av sig självt och att det krävs ett idogt arbete för att kunna flytta positionerna. Samtidigt har det också visat sig att detta arbete i sig är så roligt och givande för alla inblandade. Jag har varit medlem i Hilda sedan starten.