Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Louise Adelborg

Tidigare VD Jusek

Bakgrund:
Efter utbildningen till civilekonom vid Stockholms universitet arbetade Louise Adelborg först som projektledare, sedan datachef och reklamchef för Jockey herrkläder. På 1980-talet var hon projektledare och produktchef för Industri-Matematik AB, från 1989-1994 ekonomichef och controller för AB Eccoverken och därefter administrativ chef och generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen. År 2000-2001 var Louise Adelborg kanslichef för Forum Syd, och sedan dess VD för Jusek till och med den sista september 2013.

Varför behövs nätverket Hilda?
Det finns ett behov av en mötesplats för unga kvinnliga jurister att träffas och bygga nätverk för att få stöd, utbyta idéer och erfarenheter inom rättsområdena och advokatkåren.

Nätverket ger även en utökad och bredare kontaktyta sinsemellan samt dessutom med företrädare som kommit längre i sin karriär och kan bidra med sin erfarenhet och vara goda förebilder. Detta med syftet att stärka unga kvinnliga jurister att verka och utvecklas i sin professionella roll. Medlem i Hilda sedan 2006.