Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hildas medlemmar

Nätverket Hilda består av ungefär 40 kvinnliga jurister i ledande positioner. Medlemmarna finns bland annat i advokatkåren, domstolarna, Åklagarmyndigheten, polisen och den statliga förvaltningen, och brukar kallas Storhildor.

Medlemmar A–B
Medlemmar C–F
Medlemmar G–J
Medlemmar L–P
Medlemmar R–Ö

Medlemmar A–B  
Mari Andersson Mari Andersson
Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Mari.Andersson@dom.se
Telefon 08-561 676 00
Gudrun Antemar

Gudrun Antemar
Lagman, Stockholms tingsrätt
gudrun.antemar@dom.se
Telefon 08-561 680 00

Eva Bergh Eva Bergh
Advokat
eva.bergh@mannheimer-adv.se
Telefon 031-17 85 55
Porträttbild av Maria Billing

Maria Billing
Chefsjurist, Sveriges advokatsamfund
maria.billing@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00

Lena Blixt

Lena Blixt 
Hovrättsråd, Svea hovrätt
lena.blixt@dom.se
Telefon 08-561 670 00

Länk till presentation av Charlotte Brokelind Charlotte Brokelind
Hovrättspresident, Göta hovrätt
Charlotte.Brokelind@dom.se
Agneta Bäcklund Agneta Bäcklund
Justitieråd, Högsta domstolen
agneta.backlund@dom.se
Telefon 08-561 666 00
  Upp
Medlemmar C–F  
Maria Chambers
Advokat
maria.chambers@cahlegal.se
Bild saknas Monica Dahlbom
Kammarrättspresident, Kammarrätten i Jönköping
monica.dahlbom@dom.se
 

Lena Egelin
Lagman, Solna tingsrätt
Lena.Egelin@dom.se

Länk till presentation av Maria Eka
Maria Eka
Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm 
maria.eka@dom.se
Telefon 08-561 680 00
Länk till presentation av Åsa Erlandsson Åsa Erlandsson
Advokat
asa.erlandsson@setterwalls.se
Telefon 08-598 890 24
Catharina Espmark Catharina Espmark
Statssekreterare i Justitiedepartementet
catharina.espmark@regeringskansliet.se
Telefon 08-405 10 80 
Länk till presentation av Charlote von Essen

Charlotte von Essen
Biträdande säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
charlotte.vonessen@sakerhetspolisen.se

Lena Frylemo

Lena Frylemo 
Polismästare, chef utvecklingscentrum Stockholm
lena.frylemo@polisen.se
Telefon 010-563 94 15

Lena Ffrånstedt Lofalk Lena Frånstedt Lofalk
Advokat
lofalk@kntr.se
Telefon 08-407 37 05
Elisabet Fura-Sandström Elisabet Fura
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
Chairperson of the Board
elisabet.fura@rwi.lu.se
 

Upp

Medlemmar G–J  
Bild saknas

 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg
Rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
christina.gellerbrant.hagberg@kronofogden.se

Carin Götblad Carin Götblad
Regionpolischef, polisregion mitt
carin.gotblad@polisen.se

Monica Hall
Avdelningschef på utskottsavdelningen, Sveriges riksdag
monica.hall@riksdagen.se

Mari Heidenborg Mari Heidenborg
Justitiekansler
mari.heidenborg@justitiekanslern.se
Ulrika Herbst

Ulrika Herbst
Regionpolischef, polisregion öst
ulrika.herbst@polisen.se

Maria-Pia Hope Maria-Pia Hope
Advokat
maria-pia.hope@vinge.se
Telefon 08-614 31 27, 070-714 31 27
Doris Högne Rydheim

Doris Högne Rydheim
Kanslichef, Högsta förvaltningsdomstolen
doris.hognerydheim@dom.se
Telefon 0708-19 39 01

Eva Hägg

Eva Hägg
Advokat
eva@msa.se
Telefon 08-595 065 00 (vx), 08-595 064 60 (direkt), 0709-777 460 (mobil)

Länk till presentation av Maarit Jänterä-Jareborg Maarit Jänterä-Jareborg
Professor i internationell privat- och processrätt;
styrelseordförande, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se
Telefon 018-471 26 28
 Cecilia Klerbro Cecilia Klerbro
Lagman, Nacka tingsrätt
cecilia.klerbro@dom.se
Telefon 08-561 656 00
  Upp
Medlemmar L–P  
 Länk till presentation av Eva Liedström Adler

Eva Liedström Adler
Generaldirektör för Arbetsgivarverket

Länk till presentation av Petra Lundh


Petra Lundh
Riksåklagare
petra.lundh@aklagare.se

Heléne Lövung Heléne Lövung
Kanslichef, Kammarrätten i Stockholm
Helene.Lovung@dom.se
Hanne Mannheimer Hanne Mannheimer
Advokat
Hanne.mannheimer@delphi.se
Telefon 040-660 79 00
Länk till presentation av Therese Mattsson Therese Mattsson
Generaltulldirektör och chef för Tullverket
therese.mattsson@tullverket.se
Maria Mindhammar Maria Mindhammar
Överdirektör, Arbetsförmedlingen
maria.mindhammar@arbetsformedlingen.se
Eva-Maj Mühlenbock Eva-Maj Mühlenbock
Advokat
eva-maj.muhlenbock@lindahl.se
Telefon 08-527 70 861, 0766-170 861
Ylva Norling Jönsson Ylva Norling Jönsson
Lagman, Helsingborgs tingsrätt
ylva.norlingjonsson@dom.se
Telefon 042-19 97 00 
Magdalena Persson

Magdalena Persson
Advokat
magdalena.persson@maqs.com
Telefon 031-10 20 37 eller 070-600 20 40

 Länk till presentation Anne-Marie Pouteaux Anne-Marie Pouteaux
Advokat, Wistrand Advokatbyrå
anne-marie.pouteaux@wistrand.se
Telefon 031-771 21 00 (arbete), 031-771 21 13 (arbete direkt), 
0708-62 02 92 (mobiltelefon)
 

Katarina Påhlsson
Lagman Svea hovrätt
katarina.pahlsson@dom.se
Telefon 08-561 671 01, 073 409 22 04

Medlemmar R–Ö  
Anne Ramberg Anne Ramberg
Generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00
Christina Ramberg Christina Ramberg
Jur. dr, professor
christina.ramberg@christinaramberg.se
Länk till presentation av Anna Skarhed Anna Skarhed
F.d. justitiekansler
Länk till mer information om Kerstin Skarp

Kerstin Skarp
Vice riksåklagare
kerstin.skarp@aklagare.se
Telefon 010-562 50 00, 070-674 77 52

  Annika Stenberg
Generaldirektör, Bolagsverket 
annika.stenberg@bolagsverket.se
Telefon 060-18 43 18

Kristina Svahn Starrsjö
Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
kristina.svahnstarrsjo@dom.se

Länk till presentation av Inger Söderholm

Inger Söderholm
Lagman, Attunda tingsrätt
Telefon 08-561 695 56
inger.soderholm@dom.se

Länk till presentation av Carita Wallgren_lindholm Carita Wallgren-Lindholm
Advokat och skiljeman
carita@lindholmwallgren.com 
Telefon +358 9 684 5343
Eva Wendel Rosberg Eva Wendel Rosberg
Lagman, Malmö tingsrätt
eva.wendelrosberg@dom.se
Telefon 040-35 30 00 
Katarina Åhlberg
Advokat
katarina.ahlberg@twobirds.com 
Karin Åhman Karin Åhman
F.d. professor i offentlig rätt, Uppsala universitet
karin.ahman@gmail.com
Annika Öster
Foto: Andreas Nilsson

Annika Öster
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
annika.oster@brottsoffermyndigheten.se
Telefon 090-70 82 00