Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hildas medlemmar

Nätverket Hilda består av ungefär 40 kvinnliga jurister i ledande positioner. Medlemmarna finns bland annat i advokatkåren, domstolarna, Åklagarmyndigheten, polisen och den statliga förvaltningen, och brukar kallas Storhildor.

Medlemmar A–B
Medlemmar C–F
Medlemmar G–J
Medlemmar L–P
Medlemmar R–Ö

Medlemmar A–B  

Britta Ahnmé Kågerman
Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden
britta.ahnme-kagerman@arn.se
Telefon 08-508 860 60

Mari Andersson Mari Andersson
Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Mari.Andersson@dom.se
Telefon 08-561 676 00
Gudrun Antemar

Gudrun Antemar
Lagman, Stockholms tingsrätt
gudrun.antemar@dom.se
Telefon 08-561 680 00

Eva Bergh Eva Bergh
Advokat
eva.bergh@mannheimer-adv.se
Telefon 031-17 85 55
Margareta Bergström

Margareta Bergström
President i Hovrätten för Övre Norrland
margareta.bergstrom@dom.se
Telefon 090-17 20 00

Porträttbild av Maria Billing

Maria Billing
Chefsjurist, Sveriges advokatsamfund
maria.billing@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00

Lena Blixt

Lena Blixt 
Hovrättsråd, Svea hovrätt
lena.blixt@dom.se
Telefon 08-561 670 00

Länk till presentation av Charlotte Brokelind Charlotte Brokelind
Hovrättspresident, Göta hovrätt
Charlotte.Brokelind@dom.se
Agneta Bäcklund Agneta Bäcklund
Justitieråd, Högsta domstolen
agneta.backlund@dom.se
Telefon 08-561 666 00
  Upp
Medlemmar C–F  
Maria Chambers
Advokat
maria.chambers@cahlegal.se
Bild saknas Monica Dahlbom
Kammarrättspresident, Kammarrätten i Jönköping
monica.dahlbom@dom.se
 

Lena Egelin
Lagman, Solna tingsrätt
Lena.Egelin@dom.se

Länk till presentation av Maria Eka
Maria Eka
Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm 
maria.eka@dom.se
Telefon 08-561 680 00
Länk till presentation av Åsa Erlandsson Åsa Erlandsson
Advokat
asa.erlandsson@setterwalls.se
Telefon 08-598 890 24
Catharina Espmark Catharina Espmark
Statssekreterare i Justitiedepartementet
catharina.espmark@regeringskansliet.se
Telefon 08-405 10 80 
Länk till presentation av Charlote von Essen

Charlotte von Essen
Biträdande säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
charlotte.vonessen@sakerhetspolisen.se

KAthrin Flossing

Kathrin Flossing
Riksdagsdirektör
kathrin.flossing@riksdagen.se
Telefon 08-786 42 60, 070-346 86 76

Lena Frylemo

Lena Frylemo 
Polismästare, chef utvecklingscentrum Stockholm
lena.frylemo@polisen.se
Telefon 010-563 94 15

Lena Ffrånstedt Lofalk Lena Frånstedt Lofalk
Advokat
lofalk@kntr.se
Telefon 08-407 37 05
Elisabet Fura-Sandström Elisabet Fura
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
Chairperson of the Board
elisabet.fura@rwi.lu.se
 

Upp

Medlemmar G–J  
Bild saknas

 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg
Rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
christina.gellerbrant.hagberg@kronofogden.se

Carin Götblad Carin Götblad
Regionpolischef, polisregion mitt
carin.gotblad@polisen.se

Monica Hall
Avdelningschef på utskottsavdelningen, Sveriges riksdag
monica.hall@riksdagen.se

Mari Heidenborg Mari Heidenborg
Justitieråd, Högsta domstolen
mari.heidenborg@dom.se
Telefon 08-561 658 00 
Ulrika Herbst

Ulrika Herbst
Regionpolischef, polisregion öst
ulrika.herbst@polisen.se

Maria-Pia Hope Maria-Pia Hope
Advokat
maria-pia.hope@vinge.se
Telefon 08-614 31 27, 070-714 31 27
Doris Högne Rydheim

Doris Högne Rydheim
Kanslichef, Högsta förvaltningsdomstolen
doris.hognerydheim@dom.se
Telefon 0708-19 39 01

Eva Hägg

Eva Hägg
Advokat
eva@msa.se
Telefon 08-595 065 00 (vx), 08-595 064 60 (direkt), 0709-777 460 (mobil)

Länk till presentation av Maarit Jänterä-Jareborg Maarit Jänterä-Jareborg
Professor i internationell privat- och processrätt
maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se
Telefon 018-471 26 28
 Cecilia Klerbro Cecilia Klerbro
Lagman, Nacka tingsrätt
cecilia.klerbro@dom.se
Telefon 08-561 656 00
  Upp
Medlemmar L–P  
 Länk till presentation av Eva Liedström Adler

Eva Liedström Adler
Generaldirektör för Arbetsgivarverket

Länk till presentation av Petra Lundh


Petra Lundh
Lagman, Södertörns tingsrätt
petra.lundh@dom.se
Telefon 08-561 660 01

Heléne Lövung Heléne Lövung
Kanslichef, Domarnämnden
Helene.Lovung@dom.se
Hanne Mannheimer Hanne Mannheimer
Advokat
Hanne.mannheimer@delphi.se
Telefon 040-660 79 00
Länk till presentation av Therese Mattsson Therese Mattsson
Generaltulldirektör och chef för Tullverket
therese.mattsson@tullverket.se
Maria Mindhammar Maria Mindhammar
Överdirektör, Arbetsförmedlingen
maria.mindhammar@arbetsformedlingen.se
Eva-Maj Mühlenbock Eva-Maj Mühlenbock
Advokat
eva-maj.muhlenbock@lindahl.se
Telefon 08-527 70 861, 0766-170 861
Ylva Norling Jönsson Ylva Norling Jönsson
Lagman, Helsingborgs tingsrätt
ylva.norlingjonsson@dom.se
Telefon 042-19 97 00 
Magdalena Persson

Magdalena Persson
Advokat
magdalena.persson@maqs.com
Telefon 031-10 20 37 eller 070-600 20 40

 Länk till presentation Anne-Marie Pouteaux Anne-Marie Pouteaux
Advokat, Wistrand Advokatbyrå
anne-marie.pouteaux@wistrand.se
Telefon 031-771 21 00 (arbete), 031-771 21 13 (arbete direkt), 
0708-62 02 92 (mobiltelefon)
 

Katarina Påhlsson
Lagman Svea hovrätt
katarina.pahlsson@dom.se
Telefon 08-561 671 01, 073 409 22 04

Medlemmar R–Ö  
Anne Ramberg Anne Ramberg
Generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
Telefon 08-459 03 00
Christina Ramberg Christina Ramberg
Jur. dr, professor
christina.ramberg@christinaramberg.se
Länk till presentation av Anna Skarhed Anna Skarhed
Justitiekansler
anna.skarhed@justitiekanslern.se
Länk till mer information om Kerstin Skarp

Kerstin Skarp
T.f. riksåklagare
kerstin.skarp@aklagare.se
Telefon 08-453 66 06, 070-674 77 52

  Annika Stenberg
Generaldirektör, Bolagsverket 
annika.stenberg@bolagsverket.se
Telefon 060-18 43 18
Gunilla Svahn Lindström

Gunilla Svahn Lindström
Rättschef, Polismyndigheten

Kristina Svahn Starrsjö
Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
kristina.svahnstarrsjo@dom.se

Länk till presentation av Inger Söderholm

Inger Söderholm
Lagman, Attunda tingsrätt
Telefon 08-561 695 56
inger.soderholm@dom.se

Länk till presentation av Carita Wallgren_lindholm Carita Wallgren-Lindholm
Advokat
carita@lindholmwallgren.com 
Telefon +358 9 684 5343
Eva Wendel Rosberg Eva Wendel Rosberg
Lagman, Malmö tingsrätt
eva.wendelrosberg@dom.se
Telefon 040-35 30 00 
Bild saknas Anita Wickström
Lagman, Linköpings tingsrätt
anita.wickstrom@dom.se
Telefon 013-25 10 00
Katarina Åhlberg
Advokat
katarina.ahlberg@twobirds.com 
Karin Åhman Karin Åhman
F.d. professor i offentlig rätt, Uppsala universitet
karin.ahman@gmail.com
Annika Öster
Foto: Andreas Nilsson

Annika Öster
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
annika.oster@brottsoffermyndigheten.se
Telefon 090-70 82 00