Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Agneta Bäcklund

Justitieråd

Bakgrund:
Domarutbildning i Svea hovrätt, assessor 1994. Därefter har jag arbetat på Justitiedepartementet, som rättssakkunnig och kansliråd på Straffrättsenheten. Jag har varit enhetschef på först åklagarenheten, därefter straffrättsenheten och åren 2005–2010 var jag rättschef. Justitieråd sedan 2010.

Varför behövs nätverket Hilda?
Det behövs ett forum för dialog och kontakter mellan kvinnliga jurister, det behövs en plats där unga kvinnliga jurister kan få stöd och vägledning i sin yrkesutveckling och där erfarna kvinnor kan dela med sig av sina erfarenheter.

Det är också en inspirerande och positiv verksamhet – bara det gör det väl värt att verka för. Jag är medlem i Hilda sedan år 2007 (möjligen 2006).